Wratten wetenschap

Oorzaak waterwratten en wratten

Wratten worden veroorzaakt door een infectie van de huid door een wrattenvirus. De naam van dit virus is Humaan Papilloma Virus of kortweg HPV. HPV kan abnormale celgroei van huid en slijmvliezen teweegbrengen die leidt tot het ontstaan van wratten. Er zijn meer dan 100 typen van HPV bekend verdeeld over 5 geslachten en 6 soorten. HPV typen hebben geen naam maar een nummer.
Hand- en voetwratten worden voornamelijk veroorzaakt door HPV 1 (van het mu-geslacht) en HPV 2, 27 en 57 (van het alfa-geslacht).
Het voorkomen van deze virussen in Nederland is recent onderzocht door Bruggink et al. (2012) Cutaneous wart-associated HPV types: prevalence and relation with patient characteristics. J Clin Virol vol. 55 (3) pp. 250-5.(lees de samenvatting in PubMed)

Wratten op en rond de genitaliën of anus worden ook door HPV veroorzaakt. Deze wrattenvirussen zijn meestal niet dezelfde als de hand- of voetwrattenvirussen. De meeste genitale wratten worden door HPV 6 of 11 (van het alfa-geslacht) veroorzaakt.

HPV infecties komen veel voor bij mensen en worden over het algemeen, na verloop van tijd, door het lichaam zelf opgeruimd.

Waterwratten worden ook veroorzaakt door een infectie van de huid, maar dan door het Molluscum Contagiosum Virus kortweg MCV. MCV is een poxvirus en is niet verwant met HVP. Waterwratten komen vooral bij kinderen van 1 tot 16 jaar algemeen voor. Waterwratten worden door het lichaam zelf opgeruimd in gemiddeld 1 jaar, maar 1 op de 8 kinderen heeft er meer dan 2 jaar last van. Waterwratten zijn besmettelijk en versprijden zich naar de andere kinderen in het gezin.

Behandeling voetwratten

Recent onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum laat zien dat bij voetwratten het bevriezen met vloeibare stikstof of het behandelen met salicylzuur niet helpt.
(Bruggink et al. (2010) Cryotherapy with liquid nitrogen versus topical salicylic acid application for cutaneous warts in primary care: randomized controlled trial. CMAJ vol. 182 (15) pp. 1624-30.(lees hele artikel in PubMed))
 

Er is behoefte aan een behandeling voor voetwratten die wèl werkt.


Onderzoek met behandeling van wratten door lokale koorts leidde in 2010 tot de publicatie van "Lokale koorts van 44 C voor de behandeling van voetwratten: een gerandomiseerd, voor patiënt geblindeerd, placebo gecontroleerde trial." (Huo et al. (2010) Local hyperthermia at 44 degrees C for the treatment of plantar warts: a randomized, patient-blinded, placebo-controlled trial. J Infect Dis vol. 201 (8) pp. 1169-72)(lees het hele artikel in The Journal of Infectious Diseases). De conclusie van dit onderzoek is dat lokale koorts op voetwratten (44 graden C gedurende 30 min per dag in 3 opvolgende dagen, plus nog eens 2 dagen 2 weken later) na 3 maanden 54% van de patiënten geneest, terwijl slechts 12% van de patiënten geneest in de controle (placebo) groep.

Behandeling genitale wratten

Voort bouwend op de behandeling van voetwratten met lokale koorts werden ook patiënten met genitale wratten behandeld op een vrijwel gelijke manier. Huo et al. (2013) (Clinical and immunologic results of local hyperthermia at 44 °C for extensive genital warts in patients with diabetes mellitus. Int J Hyperthermia vol. 29 (1) pp. 17-20)(lees de samenvatting in PubMeb) behandelden drie patiënten met diabetes en extensieve genitale wratten. De behandeling bestond uit lokale koorts op de wratten van 44 graden C gedurende 30 min per dag in 3 opvolgende dagen plus nog eens 2 dagen 1 week later. Daarna 1 maal per week tot de wratten verdwenen. De wratten waren respectievelijk in 6, 4 en 9 weken verdwenen.

Behandelsets